Statistisk sentralbyrå


13 Ansatte i alt 15-66 år og ansatte med funksjonshemning etter ansettelsesform (fast/midlertidig) og kjønn. 2. kvartal 2011. 1 000

  Ansatte i alt Ansatte med funksjonshemning
      I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
Ansettelsesform
Type midl.ansettelse
 
I ALT 2 337 1 199 1 139 210 93 117
Fast ansatte 2 154 1 120 1 035 190 82 108
Midlertidig ansatte 172 71 101 19 9 10
    Av dette:
    Arbeidsmarkedstiltak . 2 2 - 1 1 -
    Engasjement,prosjektansatt 35 14 20 3 2 2
    Ekstrahjelp 37 16 21 5 2 3
    Vikar 71 23 48 6 2 4
    Lærling, praktikant 14 9 5 1 1 -
    Prøvetid 1 1 - - - -
    Annet 10 5 5 2 2 -
    Vet ikke/ uoppgitt . 2 1 1 - - -
Uoppgitt 11 8 3 2 2 -