Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

6 Ansatte i alt 15-66 år og ansatte med funksjonshemning, etter kjønn og ansettelsesform. 2008-2011. Prosent
Ansettelsesform Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2008 4.kvartal 2009 2.kvartal 2010 2.kvartal 2011 2.kvartal 2008 4.kvartal 2009 2.kvartal 2010 2.kvartal 2011
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 92 93 92 93 90 92 91 91
Midlertidig ansatte 8 7 8 7 10 8 9 9
                 
Menn  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 93 95 93 94 90 94 92 90
Midlertidig ansatte 7 5 7 6 10 6 8 10
                 
Kvinner  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 90 92 91 91 89 90 91 92
Midlertidig ansatte 10 8 9 9 11 10 9 8

Standardtegn i tabeller