Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

4 Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring. 2008-2011. Prosent
Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2.kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2.kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011
00-99 Sysselsatte i alt  100  100  100  100  100  100  100  100
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 2,5 2,4 2,1 4,2 3,5 3,2 2,4
05-09 Bergverksdrift og utvinning 1,5 1,8 1,7 2,1 0,9 1,6 0,9 0,6
10-33 Industri 10,4 9,5 9,5 9,1 9,4 8,7 11,1 6,9
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,7
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,4 7,4 6,8 7,7 7,8 7,7 7,3 6,0
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 14,1 13,4 13,9 13,5 13,7 12,9 11,6 16,4
49-53 Transport og lagring 5,5 5,4 5,7 5,7 5,3 5,5 6,9 4,8
55-56 Overnatting og serveringsvirksomhet 2,8 2,7 2,7 2,6 3,4 2,7 2,7 3,7
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,9 3,9 3,5 4,0 1,6 2,5 2,2 3,6
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet 2,2 2,0 2,2 2,2 1,5 1,4 1,7 1,2
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6,2 6,6 6,6 6,0 4,0 4,9 3,0 5,2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,1 4,1 3,8 3,7 2,8 3,8 3,3 4,0
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring 5,6 6,5 6,5 5,9 4,9 4,7 4,5 4,1
85 Undervisning 8,8 8,7 8,3 8,5 9,3 9,5 9,6 10,1
86-88 Helse- og sosialtjenester 19,9 20,5 21,0 21,5 27,5 26,1 27,1 25,9
90-99 Personlig tjenesteyting 3,5 3,8 4,0 4,2 2,7 3,1 4,0 4,0
00 Uoppgitt 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 - 0,3

Standardtegn i tabeller