Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

3 Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn. 2008 - 2011. Prosent.
Kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2.kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011
I alt 25,9 25,8 26,0 26,0 46,7 45,6 43,7 47,2
Menn 12,3 13,0 13,4 13,2 30,3 26,7 27,3 30,8
Kvinner 41,0 39,8 39,9 40,0 61,5 64,4 59,7 61,1

Standardtegn i tabeller