Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

2 Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. 2008 - 2011. Prosent av alle personer i hver gruppe
Alder og kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2008 4. kvartal 2009 2.kvartal 2010 2.kvartal 2011 2. kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011
I alt 77,3 74,6 74,6 73,9 45,3 43,1 43,6 42,3
15-24 59,5 50,9 52,8 51,1 48,4 43,6 44,4 44,0
25-39 86,7 84,9 84,3 84,0 51,6 51,3 51,0 53,5
40-54 87,1 85,9 85,5 85,4 53,6 50,0 48,9 47,8
55-59 78,9 78,9 78,7 78,9 44,8 44,2 45,8 42,8
60-66 53,7 53,4 53,5 52,1 28,9 25,3 28,5 25,8
                 
Menn 80,2 76,6 76,6 75,9 47,9 45,8 45,8 42,4
15-24 59,6 49,6 52,1 50,1 45,0 43,2 42,7 46,4
25-39 90,0 87,1 86,8 86,9 60,8 51,3 53,8 57,6
40-54 89,6 88,1 87,7 87,3 53,4 52,6 52,3 43,9
55-59 82,9 81,9 81,9 81,1 45,8 47,7 46,7 38,5
60-66 59,3 58,7 57,6 56,6 33,4 30,7 30,5 28,4
                 
Kvinner 74,4 72,6 72,4 71,9 43,2 40,7 41,8 42,3
15-24 59,3 52,3 53,5 52,2 52,5 44,2 46,6 41,4
25-39 83,1 82,6 81,8 81,0 43,6 51,3 48,1 49,5
40-54 84,6 83,6 83,1 83,5 53,8 47,9 46,3 50,8
55-59 74,8 75,8 75,5 76,8 44,1 41,3 45,1 46,3
60-66 48,3 48,1 49,2 47,6 25,2 21,1 26,7 23,7

Standardtegn i tabeller