Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

1 Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe. 2006-2011
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Personer i alt 3 142 3 176 3 234 3 303 3 328 3 383
             
Personer med funksjonshemning  544  537  555  532  574  542
Andel av personer i alt 17,3 16,9 17,2 16,1 17,2 16,0
             
Sysselsatte i alt 2 332 2 407 2 501 2 465 2 482 2 500
Andel av personer i alt 74,2 75,8 77,3 74,6 74,6 73,9
             
Sysselsatte med funksjonshemning  234  243  251  229  251  230
Andel av funksjonshemmede i alt 43,1 45,3 45,3 43,1 43,6 42,3
             
Arbeidsledige i alt 98 68 72 74  102 95
Andel av personer i alt 3,1 2,2 2,2 2,2 3,1 2,8
             
Arbeidsledige med funksjonshemning 18 13 16 10 20 13
Andel av funksjonshemmede i alt 3,3 2,4 2,9 1,9 3,5 2,5
             
Menn i alt 1 592 1 613 1 646 1 686 1 701 1 728
             
Personer med funksjonshemning  251  244  250  250  270  250
Andel av personer i alt 15,7 15,1 15,2 14,8 15,9 14,4
             
Sysselsatte i alt 1 231 1 268 1 320 1 291 1 304 1 311
Andel av personer i alt 77,4 78,6 80,2 76,6 76,6 75,9
             
Sysselsatte med funksjonshemning  118  116  119  114  123  106
Andel av funksjonshemmede i alt 47,1 47,6 47,9 45,8 45,8 42,4
             
Arbeidsledige i alt 53 36 40 46 64 53
Andel av personer i alt 3,3 2,2 2,5 2,7 3,8 3,0
             
Arbeidsledige med funksjonshemning 11 7 7 7 13 8
Andel av funksjonshemmede i alt 4,3 2,7 3,0 2,6 4,7 3,2
             
Kvinner i alt 1 551 1 563 1 589 1 617 1 627 1 654
             
Personer med funksjonshemning  293  293  305  282  304  293
Andel av personer i alt 18,9 18,8 19,2 17,5 18,7 17,7
             
Sysselsatte i alt 1 100 1 139 1 181 1 173 1 178 1 190
Andel av personer i alt 70,9 72,8 74,4 72,6 72,4 71,9
             
Sysselsatte med funksjonshemning  116  127  132  115  127  124
Andel av funksjonshemmede i alt 39,6 43,3 43,2 40,7 41,8 42,3
             
Arbeidsledige i alt 45 32 31 28 38 42
Andel av personer i alt 2,9 2,0 2,0 1,7 2,3 2,5
             
Arbeidsledige med funksjonshemning 7 6 8 4 7 6
Andel av funksjonshemmede i alt 2,5 2,1 2,8 1,4 2,4 1,9

Standardtegn i tabeller