Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

19 Funksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år etter ønske om arbeid. 2002-2009. Prosent
  2.kv. 2002 2.kv. 2004 2.kv.2006 2.kv.2007 2.kv.2008 4.kv.2009
I alt  100  100  100  100  100  100
Ønsker ikke arbeid 73 76 73 79 69 77
Ønsker arbeid 27 24 27 21 31 23

Standardtegn i tabeller