Statistisk sentralbyrå


18 Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb1. 4. kvartal 2009. 1 000

Behov for slik tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 86 50 37
Ikke behov for tilrettelegging 67 39 28
  - - -
Behov for tilrettelegging 1 19 10 9
     Endringer i arbeidsoppgavene 14 8 7
     Endringer i arbeidstiden 11 5 6
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 9 5 4
  - - -
Uoppgitt - - -