Statistisk sentralbyrå


17 Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb1. 4. kvartal 2009. 1 000

Behov for mer tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 101 42 59
Ikke behov for mer tilrettelegging 75 34 41
 
Behov for mer tilrettelegging 1 25 8 17
     Endringer i arbeidsoppgavene 7 3 5
     Endringer i arbeidstiden 10 3 8
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 10 3 7
 
Uoppgitt 1 1