Statistisk sentralbyrå


16 Ansatte 15-66 år med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb1 og kjønn. 4. kvartal 2009. 1 000

Tilpasninger i arbeidssituasjonen     I alt     Før ansettelsen Etter ansettelsen Uoppgitt
BEGGE KJØNN
Ansatte i alt 210 111 76 22
   Ingen tilpasninger 86 57 29 1
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 101 54 46 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 59 30 29 -
     Endringer i arbeidstiden 49 25 24 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 53 28 24 -
   Uoppgitt 22 - 1 21
 
MENN
Ansatte i alt 101 59 33 9
   Ingen tilpasninger 50 35 14 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 42 23 19 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 24 14 10 -
     Endringer i arbeidstiden 16 8 8 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 21 11 10 -
   Uoppgitt 9 - - 9
 
KVINNER
Ansatte i alt 108 53 43 13
   Ingen tilpasninger 37 22 15 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 59 31 27 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 35 16 18 -
     Endringer i arbeidstiden 33 16 17 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidplass 32 17 14 -
   Uoppgitt 13 - 1 12