Statistisk sentralbyrå


15 Sysselsatte 15-66 r med funksjonshemning etter begrensning i arbeidstiden (hvor mye man kan arbeid), alder og kjnn. 4. kvartal 2009. 1 000

Alder og kjnn     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 229 115 90 24
 
15-24 19 5 12 2
25-39 53 20 29 4
40-54 91 48 34 9
55-59 35 22 9 4
60-66 32 20 7 4
 
MENN 114 47 58 10
 
15-24 11 2 7 1
25-39 27 7 18 2
40-54 42 19 20 3
55-59 17 9 6 2
60-66 17 10 6 2
 
KVINNER 115 68 33 14
 
15-24 8 3 5 1
25-39 25 13 10 2
40-54 49 30 14 6
55-59 18 13 2 3
60-66 15 10 2 3