Statistisk sentralbyrå


14 Sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter begrensning i type arbeidsoppgaver som kan utføres.4. kvartal 2009. 1 000

Alder og kjønn     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 229 137 69 24
 
15-24 19 8 9 2
25-39 53 26 23 4
40-54 91 58 24 9
55-59 35 24 7 4
60-66 32 21 6 4
 
MENN 114 65 40 10
 
15-24 11 4 5 2
25-39 27 12 14 2
40-54 42 26 13 3
55-59 17 11 5 1
60-66 17 12 4 2
 
KVINNER 115 72 29 14
 
15-24 8 4 3 1
25-39 25 14 9 2
40-54 49 32 11 6
55-59 18 12 2 3
60-66 15 9 3 2