Statistisk sentralbyrå


13 Ansatte i alt 15-66 år og ansatte med funksjonshemning etter ansettelsesform (fast/midlertidig) og kjønn. 4. kvartal 2009. 1 000

  Ansatte i alt Ansatte med funksjonshemning
      I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
Ansettelsesform
Type midl.ansettelse
 
I ALT 2 275 1 158 1 117 210 101 108
Fast ansatte 2 117 1 094 1 023 192 95 98
Midlertidig ansatte 149 58 92 17 6 10
    Av dette:
    Arbeidsmarkedstiltak . 1 1 - - - -
    Engasjement,prosjektansatt 33 15 18 3 1 1
    Ekstrahjelp 33 15 17 3 2 1
    Vikar 57 15 43 7 2 5
    Lærling, praktikant 10 5 5 2 1 1
    Prøvetid 1 1 - - - -
    Annet 10 5 6 2 1 1
    Vet ikke/ uoppgitt . 5 1 4 - - -
Uoppgitt 9 6 2 1 - -