Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

6 Ansatte i alt 15-661 år og ansatte med funksjonshemning, etter kjønn og ansettelsesform. 2006-2009. Prosent
Ansettelsesform Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2008 4.kvartal 2009 2.kvartal 2006 2.kvartal 2007 2.kvartal 2008 4.kvartal 2009
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 91 91 92 93 91 91 90 92
Midlertidig ansatte 9 9 8 7 9 9 10 8
                 
MENN  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 93 94 93 95 94 93 90 94
Midlertidig ansatte 7 6 7 5 6 7 10 6
                 
KVINNER  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 88 89 90 92 88 90 89 90
Midlertidig ansatte 12 11 10 8 12 10 11 10
1  Se note 1 til tabell 1.

Standardtegn i tabeller