Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

5 Sysselsatte i alt 15-661 år og sysselsatte med funksjonshemning etter yrke. 2006 - 2009. Prosent.
Yrke Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2.kvartal 2006 2.kvartal 2007 2.kvartal 2008 4.kvartal 2009 2.kvartal 2006 2.kvartal 2007 2.kvartal 2008 4.kvartal 2009
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100
                 
1 Lederyrker 6,1 5,8 5,9 5,7 3,6 3,4 2,9 3,8
12 Ledere i store bedrifter og off.adm. 5,0 4,8 5,0 4,9 2,9 2,7 2,5 2,7
13 Ledere i små bedrifter 1,0 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,2 0,8
                 
2 Akademiske yrker 11,0 11,2 11,7 13,7 8,5 6,7 7,0 8,1
21 Realister, siv.ing. mv. 3,0 2,9 2,7 3,5 2,2 1,0 1,0 0,9
22 Biologiske og medisinske yrker 2,0 2,0 1,9 2,2 1,5 1,4 1,5 1,2
23 Professorer, lektorer mfl. 2,0 2,0 2,0 2,3 1,8 1,7 1,0 3,0
24 Høyere saksbehandlere i off.adm. 1,0 1,2 1,4 1,7 0,9 1,0 0,9 1,2
25 Andre akademiske yrker 3,1 3,1 3,6 3,9 2,1 1,6 2,5 1,8
                 
3 Høgskoleyrker 24,0 25,4 25,9 25,6 20,1 20,7 21,7 18,3
31 Ingeniører, teknikere mfl. 4,5 4,8 5,4 5,2 3,0 3,2 2,5 2,4
32 Høyskoleyrker i medisin mfl. 3,9 3,8 4,2 4,1 3,1 3,5 4,0 2,8
33 Lærere o.l. 4,8 5,4 5,4 5,0 5,7 5,8 5,5 4,0
34 Lavere saksbehandlere 10,8 11,3 10,9 11,3 8,3 8,2 9,6 9,2
                 
4 Kontoryrker 7,3 7,2 6,9 7,1 9,3 7,0 6,9 9,0
41 Kontoryrker 6,0 6,0 5,8 5,9 8,6 5,8 5,9 8,1
42 Kundeserviceyrker 1,3 1,1 1,2 1,2 0,7 1,1 1,0 1,0
                 
5 Salgs- og serviceyrker 24,8 24,7 24,0 23,8 25,9 29,4 30,7 31,1
51 Personlig tj.yting,sikkerhetsarbeid 15,5 15,0 15,2 15,0 18,5 20,6 21,9 21,8
52 Salgsyrker 9,2 9,6 8,9 8,8 7,4 8,8 8,8 9,4
                 
6 Bønder, fiskere o.l. 2,5 2,1 2,2 2,1 3,1 4,1 4,0 3,6
61 Jordbrukere 2,1 1,6 1,7 1,6 2,4 3,0 3,2 2,7
64 Fiskere 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3
                 
7 Håndverkere o.l. 11,2 11,1 11,1 10,5 11,5 11,9 12,6 12,3
71 Stein-, bygge- og anleggsarbeidere 4,5 4,5 4,7 4,4 4,8 4,8 5,9 5,4
72 Mekanikere, elektrikere mfl. 4,9 4,8 4,5 4,9 4,2 5,5 5,0 5,3
73 Finmekanikere,grafikere mfl. 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5
74 Andre håndverkere 1,4 1,4 1,2 0,8 2,1 1,1 0,9 1,0
                 
8 Operatører, sjåfører mv. 7,3 7,2 7,3 6,9 9,1 8,5 8,1 8,1
81 Prosessoperatører mv. 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 1,2
82 Maskinoperatører mv. 2,3 2,4 2,3 2,1 3,2 2,4 3,0 2,1
83 Sjåfører mfl. 3,8 3,8 3,8 3,7 4,9 4,9 4,1 4,8
                 
9 Andre yrker 5,1 4,8 4,3 4,0 8,8 8,2 6,1 5,3
91 Hjelpearbeidere i tjenesteyting 4,4 4,1 3,5 3,4 6,8 6,8 4,5 3,9
93 Hjelpearbeidere i industri mv. 0,7 0,6 0,7 0,5 2,0 1,3 1,7 1,3
1  Se note 1 til tabell 1.

Standardtegn i tabeller