Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

3 Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-661 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn. 2006-2009. Prosent
Kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2.kvartal 2008 4. kvartal 2009
I alt 27,7 26,2 25,9 25,8 44,7 47,7 46,7 45,6
Menn 13,1 12,2 12,3 13,0 28,5 27,6 30,3 26,7
Kvinner 43,9 41,9 41,0 39,8 61,1 66,1 61,5 64,4
1  Se note 1 til tabell 1.

Standardtegn i tabeller