Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

2 Sysselsatte i alt 15-661 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter alder og kjønn. 2006-2009. Prosent av alle personer i hver gruppe
Alder og kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2008 4. kvartal 2009 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2008 4. kvartal 2009
I alt 74,2 75,8 77,3 74,6 43,1 45,3 45,3 43,1
                 
15-24 52,7 55,0 59,5 50,9 39,7 48,0 48,4 43,6
25-39 83,8 85,5 86,7 84,9 53,1 51,8 51,6 51,3
40-54 85,0 85,6 87,1 85,9 49,5 50,9 53,6 50,0
55-59 76,1 78,4 78,9 78,9 38,2 45,1 44,8 44,2
60-66 50,2 53,3 53,7 53,4 28,5 30,5 28,9 25,3
                 
Menn 77,4 78,6 80,2 76,6 47,1 47,6 47,9 45,8
                 
15-24 52,8 54,0 59,6 49,6 37,4 44,1 45,0 43,2
25-39 87,2 89,3 90,0 87,1 57,3 57,5 60,8 51,3
40-54 88,0 88,8 89,6 88,1 51,9 54,2 53,4 52,6
55-59 81,5 82,6 82,9 81,9 42,6 48,5 45,8 47,7
60-66 56,8 58,0 59,3 58,7 37,6 30,2 33,4 30,7
                 
Kvinner 70,9 72,8 74,4 72,6 39,6 43,3 43,2 40,7
                 
15-24 52,6 55,9 59,3 52,3 42,3 52,4 52,5 44,2
25-39 80,3 81,6 83,1 82,6 49,6 46,8 43,6 51,3
40-54 81,9 82,4 84,6 83,6 47,5 48,3 53,8 47,9
55-59 70,5 74,1 74,8 75,8 34,4 42,5 44,1 41,3
60-66 43,6 48,7 48,3 48,1 21,0 30,8 25,2 21,1
1  Se note 1 til tabell1.

Standardtegn i tabeller