Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

1 Personer i alt 15-661 år og personer med funksjonshemning, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe. 2006-2009
  2006 2007 20082 2009
Personer i alt 3 142 3 176 3 234 3 303
         
Personer med funksjonshemning  544  537  555  532
Andel av personer i alt 17,3 16,9 17,2 16,1
         
Sysselsatte i alt 2 332 2 407 2 501 2 465
Andel av personer i alt 74,2 75,8 77,3 74,6
         
Sysselsatte med funksjonshemning  234  243  251  229
Andel av funksjonshemmede i alt 43,1 45,3 45,3 43,1
         
Arbeidsledige i alt 98 68 72 74
Andel av personer i alt 3,1 2,2 2,2 2,2
         
Arbeidsledige med funksjonshemning 18 13 16 10
Andel av funksjonshemmede i alt 3,3 2,4 2,9 1,9
         
Menn i alt 1 592 1 613 1 646 1 686
         
Personer med funksjonshemning  251  244  250  250
Andel av personer i alt 15,7 15,1 15,2 14,8
         
Sysselsatte i alt 1 231 1 268 1 320 1 291
Andel av personer i alt 77,4 78,6 80,2 76,6
         
Sysselsatte med funksjonshemning  118  116  119  114
Andel av funksjonshemmede i alt 47,1 47,6 47,9 45,8
         
Arbeidsledige i alt 53 36 40 46
Andel av personer i alt 3,3 2,2 2,5 2,7
         
Arbeidsledige med funksjonshemning 11 7 7 7
Andel av funksjonshemmede i alt 4,3 2,7 3,0 2,6
         
Kvinner i alt 1 551 1 563 1 589 1 617
         
Personer med funksjonshemning  293  293  305  282
Andel av personer i alt 18,9 18,8 19,2 17,5
         
Sysselsatte i alt 1 100 1 139 1 181 1 173
Andel av personer i alt 70,9 72,8 74,4 72,6
         
Sysselsatte med funksjonshemning  116  127  132  115
Andel av funksjonshemmede i alt 39,6 43,3 43,2 40,7
         
Arbeidsledige i alt 45 32 31 28
Andel av personer i alt 2,9 2,0 2,0 1,7
         
Arbeidsledige med funksjonshemning 7 6 8 4
Andel av funksjonshemmede i alt 2,5 2,1 2,8 1,4
1  Nedre aldersgrense er 15 år fra 2006, mot 16 år tidligere. Dessuten regnes alder ved intervjutidspunktet og ikke ved utgangen av året som tidligere. Med virkning fra 2006 er det også gjort noen endringer i beregningsopplegget
2  Pga. feil i datafangsten er tallet på sysselsatte i alt blitt om lag 12 000 for høyt i 2.kvartal 2008. Det slår ut i aldersgruppa 15-19 og dermed også i totalen 15-66 år.

Standardtegn i tabeller