Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

6   Ansatte i alt 16-66 år og ansatte med funksjonshemning, etter kjønn og ansettelsesform. 2. kvartal 2003-2007. Prosent
Ansettelsesform Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007
            Ny aldersdefinisjon1 Ny aldersdefinisjon1
I ALT  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 91 90 90 91 91 91 89 89 90 91 92 92
Midlertidig ansatte 9 10 10 9 9 9 11 11 10 9 8 8
                         
MENN  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 92 92 92 93 94 94 91 89 89 94 93 93
Midlertidig ansatte 8 8 8 7 6 6 9 11 11 6 7 7
                         
KVINNER  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 89 88 88 88 89 89 87 88 90 88 91 91
Midlertidig ansatte 11 12 12 12 11 11 13 12 10 12 9 9
1  Nedre aldersgrense er 15 år. Dessuten regnes alder ved intervjutidspunktet og ikke ved utgangen av året som tidligere.

Standardtegn i tabeller