Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

5   Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter yrke. 2. kvartal 2003-2007. Prosent
Yrke Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007
            Ny aldersdefinisjon1 Ny aldersdefinisjon1
I ALT  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
                         
1 LEDERYRKER 7,6 7,4 6,4 6,3 5,7 5,7 4,2 3,9 3,6 3,8 3,4 3,4
12 Ledere i store bedrifter og off.adm. 6,0 5,8 5,2 5,2 4,8 4,8 3,1 3,0 2,7 3,1 2,5 2,6
13 Ledere i små bedrifter 1,3 1,3 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8
                         
2 AKADEMISKE YRKER 10,8 11,6 12,0 10,8 11,1 11,1 7,6 8,6 8,3 8,7 6,7 6,6
21 Realister, siv.ing. mv. 3,1 3,0 3,3 3,0 2,9 2,9 1,0 1,3 2,1 2,4 0,9 1,0
22 Biologiske og medisinske yrker 1,9 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 1,6 2,1 1,4 1,5 1,4 1,4
23 Professorer, lektorer mfl. 2,0 2,3 2,3 1,9 2,0 2,0 2,8 1,8 2,1 1,7 1,7 1,6
24 Høyere saksbehandlere i off.adm. 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 0,8 1,2 0,8 0,9 1,1 1,0
25 Andre akademiske yrker 2,7 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 1,4 2,2 2,0 2,3 1,7 1,7
                         
3 HØYSKOLEYRKER 23,0 23,1 24,2 24,0 25,1 25,0 18,6 18,3 20,3 20,7 20,7 20,7
31 Ingeniører, teknikere mfl. 4,5 4,3 4,7 4,8 4,8 4,8 3,6 2,3 2,6 3,4 3,0 3,2
32 Høyskoleyrker i medisin mfl. 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,8 2,8 3,3 4,4 3,2 3,7 3,7
33 Lærere o.l. 4,7 4,6 4,8 4,7 5,3 5,3 4,4 5,0 4,9 5,5 5,9 5,7
34 Lavere saksbehandlere 10,0 10,3 10,7 10,7 11,2 11,1 7,9 7,6 8,4 8,5 8,1 8,1
                         
4 KONTORYRKER 7,9 7,5 7,1 7,1 7,0 7,0 8,8 8,6 7,0 9,3 7,3 7,0
41 Kontoryrker 6,5 6,1 5,8 5,9 5,9 5,9 6,8 6,7 5,8 8,5 6,1 5,9
42 Kundeserviceyrker 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 2,0 1,9 1,2 0,7 1,2 1,1
                         
5 SALGS- OG SERVICEYRKER 22,4 22,9 23,6 24,6 24,7 24,6 27,5 27,1 26,7 26,2 29,6 29,5
51 Personlig tj.yting,sikkerhetsarbeid 14,4 14,6 14,9 15,3 15,1 15,1 20,0 19,7 19,0 18,6 21,1 21,1
52 Salgsyrker 8,0 8,3 8,7 9,3 9,5 9,5 7,6 7,4 7,7 7,6 8,5 8,4
                         
6 BØNDER, FISKERE O.L. 3,3 3,1 2,7 2,7 2,3 2,3 4,6 5,3 4,6 3,0 4,2 4,2
61 Jordbrukere 2,6 2,4 2,1 2,2 1,8 1,8 3,9 4,3 4,0 2,3 3,0 2,9
64 Fiskere 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,6
                         
7 HÅNDVERKERE O.L. 11,1 11,2 11,1 11,1 11,3 11,3 11,6 11,1 12,2 10,7 11,6 12,0
71 Stein-, bygge- og anleggsarbeidere 4,3 4,4 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,6 4,5 4,8 5,1
72 Mekanikere, elektrikere mfl. 4,9 4,9 5,2 4,9 4,9 4,9 5,0 4,3 5,5 4,1 5,1 5,2
73 Finmekanikere,grafikere mfl. 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 0,3 0,5 0,5
74 Andre håndverkere 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,8 1,4 1,5 1,8 1,2 1,2
                         
8 OPERATØRER, SJÅFØRER MV. 7,6 7,2 7,5 7,2 7,2 7,2 8,2 9,0 10,4 8,9 8,3 8,4
81 Prosessoperatører mv. 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,5 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2
82 Maskinoperatører mv. 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,9 2,2 3,6 3,2 2,4 2,4
83 Sjåfører mfl. 3,8 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 5,5 5,8 4,7 4,7 4,7
                         
0,9 ANDRE YRKER 5,3 5,2 4,7 5,2 4,9 5,0 8,6 8,1 6,4 8,7 8,1 8,1
91 Hjelpearbeidere i tjenesteyting 4,6 4,5 4,0 4,4 4,3 4,3 7,0 6,5 5,1 6,7 6,7 6,7
93 Hjelpearbeidere i industri mv. 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 1,6 1,5 1,2 2,1 1,3 1,3
1  Nedre aldersgrense er 15 år. Dessuten regnes alder ved intervjutidspunktet og ikke ved utgangen av året som tidligere.

Standardtegn i tabeller