Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

4   Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring. 2. kvartal 2003-2007. Prosent
Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007
            Ny aldersdefinisjon1 Ny aldersdefinisjon1
00-99 I ALT  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
                         
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3,7 3,5 3,2 3,2 2,7 2,8 5,0 5,8 5,2 3,8 5,0 5,0
11 Olje- og gassutvinning 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 0,8 0,3 0,9 0,6 0,4 0,4
10,12-37 Industri og bergverksdrift 12,5 11,6 11,6 11,6 11,3 11,4 10,9 10,6 10,8 11,1 9,0 9,2
40-41 Kraft- og vannforsyning 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,0 7,1 7,1 7,0 7,5 7,5 5,9 6,8 6,9 7,0 7,9 8,2
50-55 Varehandel, hotell og rest. 18,0 18,2 18,5 18,1 17,7 17,7 15,2 15,9 17,3 16,0 15,2 15,1
60-64 Transport og kommunikasjon 6,3 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,0 6,5 6,4 7,3 6,2 6,1
65-67 Finanstjenester 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 0,6 1,2 1,6 1,1 1,4 1,4
70-74 Forretningstjenester 10,2 10,0 10,0 10,6 10,7 10,7 9,0 6,7 7,3 10,0 7,8 8,0
75-99 Andre tjenester 38,0 39,0 38,5 38,3 38,9 38,9 45,5 45,7 42,9 42,1 46,3 45,9
Av dette:                        
75 Off. adm. og forsvar 6,5 6,4 5,9 6,2 6,2 6,2 4,9 4,7 5,3 5,1 6,1 6,0
80 Undervisning 8,2 8,3 8,3 8,0 8,6 8,6 10,3 9,8 8,9 8,4 8,9 8,8
85 Helse- og sosialtjenester 19,2 19,7 20,0 20,1 19,6 19,5 25,6 25,8 23,9 24,2 26,8 26,7
1  Nedre aldersgrense er 15 år. Dessuten regnes alder ved intervjutidspunktet og ikke ved utgangen av året som tidligere.

Standardtegn i tabeller