Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

2   Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. 2. kvartal 2003-2007. Prosent av alle personer i hver gruppe.
Alder og kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007
            Ny aldersdefinisjon1 Ny aldersdefinisjon1
I ALT 75,4 74,5 74,0 74,5 74,8 73,8 42,5 46,3 44,3 45,8 45,3 44,2
16-24 56,2 54,4 52,8 52,3 55,8 55,2 44,7 55,1 46,4 43,0 54,1 54,4
25-39 82,2 82,3 81,5 83,3 84,7 85,1 50,2 55,7 55,3 55,9 54,4 53,5
40-54 84,8 83,8 84,5 85,0 85,9 85,6 49,3 51,0 50,9 52,1 52,6 52,2
55-59 77,6 75,9 76,0 76,6 79,9 78,4 42,8 43,4 38,3 40,9 48,1 47,2
60-66 51,2 51,6 50,8 52,7 49,1 45,3 24,3 28,2 28,9 31,5 29,3 26,2
                         
MENN 78,6 77,3 77,2 77,6 77,9 77,0 44,6 48,7 47,1 50,1 47,4 46,8
16-24 56,8 53,7 53,1 52,3 54,5 54,2 46,5 47,0 51,2 42,9 48,9 50,0
25-39 86,0 85,8 85,2 86,8 88,8 89,1 50,7 56,6 56,9 59,9 62,1 60,2
40-54 87,4 86,6 87,4 88,0 89,4 89,2 49,4 53,3 51,9 55,1 57,0 56,3
55-59 82,9 80,8 81,7 81,4 84,2 82,5 46,4 51,8 41,1 45,3 48,1 49,6
60-66 56,4 55,7 55,9 58,6 53,6 50,5 29,1 29,0 33,3 39,6 28,0 25,6
                         
KVINNER 72,1 71,6 70,6 71,2 71,5 70,5 40,8 44,4 42,1 42,1 43,5 42,1
16-24 55,5 55,1 52,5 52,2 57,1 56,3 42,9 61,0 41,5 43,0 60,2 59,4
25-39 78,2 78,7 77,7 79,7 80,5 80,9 49,7 54,8 53,6 52,6 47,8 47,7
40-54 82,2 81,0 81,5 81,8 82,2 81,8 49,2 49,2 50,1 49,7 49,2 49,0
55-59 72,1 70,8 70,1 71,7 75,3 74,1 39,7 37,4 36,3 36,9 48,1 45,4
60-66 46,2 47,4 45,8 46,7 44,7 40,2 20,3 27,6 25,3 25,1 30,4 26,6
1  Nedre aldersgrense er 15 år. Dessuten regnes alder ved intervjutidspunktet og ikke ved utgangen av året som tidligere.

Standardtegn i tabeller