Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

1   Personer i alt 16-66 år og personer med funksjonshemning, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe. 2. kvartal 2003-2007
  2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2007 2. kvartal 2007
            Ny aldersdefinisjon1
Personer i alt 3 004 3 028 3 058 3 100 3 238 3 283
             
Personer med funksjonshemning  433  476  471  454  495  503
Andel av personer i alt 14,4 15,7 15,4 14,6 15,3 15,3
             
Sysselsatte i alt 2 264 2 256 2 261 2 316 2 421 2 422
Andel av personer i alt 75,4 74,5 74,0 74,5 74,8 73,8
             
Sysselsatte med funksjonshemning  184  220  209  208  224  223
Andel av funksjonshemmede i alt 42,5 46,3 44,3 45,8 45,3 44,2
             
Arbeidsledige i alt  116  112  115 94 65 66
Andel av personer i alt 3,9 3,7 3,8 3,0 2,0 2,0
             
Arbeidsledige med funksjonshemning 17 12 17 16 12 12
Andel av funksjonshemmede i alt 3,9 2,4 3,7 3,6 2,4 2,4
             
Menn i alt 1 524 1 536 1 551 1 579 1 643 1 666
             
Personer med funksjonshemning  201  212  213  205  221  224
Andel av personer i alt 13,2 13,8 13,7 13,0 13,4 13,5
             
Sysselsatte i alt 1 198 1 188 1 197 1 226 1 280 1 283
Andel av personer i alt 78,6 77,3 77,2 77,6 77,9 77,0
             
Sysselsatte med funksjonshemning 89  103  100  103  105  105
Andel av funksjonshemmede i alt 44,6 48,7 47,1 50,1 47,4 46,8
             
Arbeidsledige i alt 68 64 62 51 33 34
Andel av personer i alt 4,4 4,2 4,0 3,2 2,0 2,0
             
Arbeidsledige med funksjonshemning 10 6 10 10 6 6
Andel av funksjonshemmede i alt 4,8 2,7 4,9 4,9 2,7 2,7
             
Kvinner i alt 1 480 1 492 1 507 1 531 1 596 1 617
             
Personer med funksjonshemning  233  263  258  249  274  279
Andel av personer i alt 15,7 17,6 17,1 16,2 17,2 17,3
             
Sysselsatte i alt 1 066 1 068 1 064 1 090 1 141 1 139
Andel av personer i alt 72,1 71,6 70,6 71,2 71,5 70,5
             
Sysselsatte med funksjonshemning 95  117  109  105  119  118
Andel av funksjonshemmede i alt 40,8 44,4 42,1 42,1 43,5 42,1
             
Arbeidsledige i alt 48 48 53 44 32 32
Andel av personer i alt 3,2 3,2 3,5 2,9 2,0 2,0
             
Arbeidsledige med funksjonshemning 7 6 7 6 6 6
Andel av funksjonshemmede i alt 3,2 2,2 2,7 2,5 2,1 2,1
1  Nedre aldersgrense er 15 år. Dessuten regnes alder ved intervjutidspunktet og ikke ved utgangen av året som tidligere.

Standardtegn i tabeller