Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

6   Ansatte i alt 16-66 år og ansatte med funksjonshemning, etter kjønn og ansettelsesform. 2. kvartal. 2002-2006. Prosent
Ansettelsesform Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 90 91 90 90 91 87 89 89 90 91
Midlertidig ansatte 10 9 10 10 9 13 11 11 10 9
                     
Menn  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 92 92 92 92 93 88 91 89 89 94
Midlertidig ansatte 8 8 8 8 7 12 9 11 11 6
                     
Kvinner  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 87 89 88 88 88 85 87 88 90 88
Midlertidig ansatte 13 11 12 12 12 15 13 12 10 12

Standardtegn i tabeller