Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

5   Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter yrke. 2. kvartal. 2002-2006. Prosent
Yrke Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                     
1 Lederyrker 7,7 7,6 7,4 6,4 6,3 5,1 4,2 3,9 3,6 3,8
12 Ledere i store bedrifter og off.adm. 6,2 6,0 5,8 5,2 5,2 3,7 3,1 3,0 2,7 3,1
13 Ledere i små bedrifter 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7
                     
2 Akademiske yrker 11,0 10,8 11,6 12,0 10,8 9,4 7,6 8,6 8,3 8,7
21 Realister, siv.ing. mv. 3,5 3,1 3,0 3,3 3,0 1,9 1,0 1,3 2,1 2,4
22 Biologiske og medisinske yrker 1,8 1,9 2,1 2,2 2,0 1,7 1,6 2,1 1,4 1,5
23 Professorer, lektorer mfl. 2,0 2,0 2,3 2,3 1,9 2,4 2,8 1,8 2,1 1,7
24 Høyere saksbehandlere i off.adm. 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 1,2 0,8 0,9
25 Andre akademiske yrker 2,6 2,7 3,0 3,1 3,1 2,4 1,4 2,2 2,0 2,3
                     
3 Høyskoleyrker 22,8 23,0 23,1 24,2 24,0 17,1 18,6 18,3 20,3 20,7
31 Ingeniører, teknikere mfl. 4,6 4,5 4,3 4,7 4,8 3,9 3,6 2,3 2,6 3,4
32 Høyskoleyrker i medisin mfl. 3,7 3,8 3,9 4,0 3,9 2,1 2,8 3,3 4,4 3,2
33 Lærere o.l. 4,7 4,7 4,6 4,8 4,7 4,3 4,4 5,0 4,9 5,5
34 Lavere saksbehandlere 9,9 10,0 10,3 10,7 10,7 6,8 7,9 7,6 8,4 8,5
                     
4 Kontoryrker 8,0 7,9 7,5 7,1 7,1 8,2 8,8 8,6 7,0 9,3
41 Kontoryrker 6,8 6,5 6,1 5,8 5,9 6,7 6,8 6,7 5,8 8,5
42 Kundeserviceyrker 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,5 2,0 1,9 1,2 0,7
                     
5 Salgs- og serviceyrker 21,9 22,4 22,9 23,6 24,6 26,2 27,5 27,1 26,7 26,2
51 Personlig tj.yting,sikkerhetsarbeid 14,3 14,4 14,6 14,9 15,3 18,3 20,0 19,7 19,0 18,6
52 Salgsyrker 7,6 8,0 8,3 8,7 9,3 7,8 7,6 7,4 7,7 7,6
                     
6 Bønder, fiskere o.l. 3,4 3,3 3,1 2,7 2,7 4,5 4,6 5,3 4,6 3,0
61 Jordbrukere 2,6 2,6 2,4 2,1 2,2 3,4 3,9 4,3 4,0 2,3
64 Fiskere 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4
                     
7 Håndverkere o.l. 11,1 11,1 11,2 11,1 11,1 11,6 11,6 11,1 12,2 10,7
71 Stein-, bygge- og anleggsarbeidere 4,2 4,3 4,4 4,3 4,5 5,0 4,7 4,8 4,6 4,5
72 Mekanikere, elektrikere mfl. 4,8 4,9 4,9 5,2 4,9 4,4 5,0 4,3 5,5 4,1
73 Finmekanikere,grafikere mfl. 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,5 0,6 0,3
74 Andre håndverkere 1,4 1,4 1,3 1,0 1,3 1,8 1,8 1,4 1,5 1,8
                     
8 Operatører, sjåfører mv. 7,7 7,6 7,2 7,5 7,2 9,0 8,2 9,0 10,4 8,9
81 Prosessoperatører mv. 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 0,6 1,5 1,3 1,0 1,0
82 Maskinoperatører mv. 2,6 2,4 2,2 2,4 2,3 3,0 2,9 2,2 3,6 3,2
83 Sjåfører mfl. 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7 5,4 3,9 5,5 5,8 4,7
                     
0,9 Andre yrker 5,6 5,3 5,2 4,7 5,2 8,6 8,6 8,1 6,4 8,7
91 Hjelpearbeidere i tjenesteyting 4,7 4,6 4,5 4,0 4,4 7,1 7,0 6,5 5,1 6,7
93 Hjelpearbeidere i industri mv. 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 1,5 1,6 1,5 1,2 2,1

Standardtegn i tabeller