Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

4   Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter næring. 2. kvartal. 2002-2006. Prosent
Næring Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006
00-99 I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3,8 3,7 3,5 3,2 3,2 4,8 5,0 5,8 5,2 3,8
11 Olje- og gassutvinning 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 0,6 0,8 0,3 0,9 0,6
10,12-37 Industri og bergverksdrift 12,8 12,5 11,6 11,6 11,6 11,2 10,9 10,6 10,8 11,1
40-41 Kraft- og vannforsyning 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 6,8 7,0 7,1 7,1 7,0 7,3 5,9 6,8 6,9 7,0
50-55 Varehandel, hotell og rest. 17,5 18,0 18,2 18,5 18,1 16,5 15,2 15,9 17,3 16,0
60-64 Transport og kommunikasjon 7,1 6,3 6,5 6,7 6,7 7,6 6,0 6,5 6,4 7,3
65-67 Finanstjenester 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 0,7 0,6 1,2 1,6 1,1
70-74 Forretningstjenester 9,7 10,2 10,0 10,0 10,6 7,2 9,0 6,7 7,3 10,0
75-99 Andre tjenester 37,9 38,0 39,0 38,5 38,3 43,5 45,5 45,7 42,9 42,1
Av dette:                    
75 Off. adm. og forsvar 6,4 6,5 6,4 5,9 6,2 5,7 4,9 4,7 5,3 5,1
80 Undervisning 8,3 8,2 8,3 8,3 8,0 9,4 10,3 9,8 8,9 8,4
85 Helse- og sosialtjenester 19,0 19,2 19,7 20,0 20,1 23,4 25,6 25,8 23,9 24,2

Standardtegn i tabeller