Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

3   Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 16-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn. 2. kvartal. 2002-2006. Prosent
Kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006
I alt 25,7 26,0 26,8 26,3 27,7 41,3 43,6 42,2 42,1 44,7
Menn 10,3 11,7 12,1 11,8 12,8 22,9 26,8 22,8 22,6 28,1
Kvinner 42,9 42,1 43,3 42,6 44,5 58,5 59,4 59,3 60,0 61,0

Standardtegn i tabeller