Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

2   Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning, etter alder og kjønn. 2. kvartal. 2002-2006. Prosent av alle personer i hver gruppe
Alder og kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006 2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006
I alt 77,0 75,4 74,5 74,0 74,5 46,6 42,5 46,3 44,3 45,8
16-24 57,8 56,2 54,4 52,8 52,3 54,0 44,7 55,1 46,4 43,0
25-39 84,4 82,2 82,3 81,5 83,3 57,7 50,2 55,7 55,3 55,9
40-54 86,2 84,8 83,8 84,5 85,0 51,8 49,3 51,0 50,9 52,1
55-59 78,9 77,6 75,9 76,0 76,6 47,9 42,8 43,4 38,3 40,9
60-66 49,7 51,2 51,6 50,8 52,7 24,6 24,3 28,2 28,9 31,5
                     
Menn 80,3 78,6 77,3 77,2 77,6 48,3 44,6 48,7 47,1 50,1
16-24 57,4 56,8 53,7 53,1 52,3 50,9 46,5 47,0 51,2 42,9
25-39 88,7 86,0 85,8 85,2 86,8 59,0 50,7 56,6 56,9 59,9
40-54 89,3 87,4 86,6 87,4 88,0 52,9 49,4 53,3 51,9 55,1
55-59 83,9 82,9 80,8 81,7 81,4 48,7 46,4 51,8 41,1 45,3
60-66 54,7 56,4 55,7 55,9 58,6 28,3 29,1 29,0 33,3 39,6
                     
Kvinner 73,5 72,1 71,6 70,6 71,2 45,1 40,8 44,4 42,1 42,1
16-24 58,3 55,5 55,1 52,5 52,2 57,6 42,9 61,0 41,5 43,0
25-39 79,9 78,2 78,7 77,7 79,7 56,4 49,7 54,8 53,6 52,6
40-54 83,0 82,2 81,0 81,5 81,8 51,0 49,2 49,2 50,1 49,7
55-59 73,8 72,1 70,8 70,1 71,7 47,2 39,7 37,4 36,3 36,9
60-66 44,9 46,2 47,4 45,8 46,7 21,6 20,3 27,6 25,3 25,1

Standardtegn i tabeller