Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen)

1   Personer i alt 16-66 år og personer med funksjonshemning, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe. 2. kvartal. 2002-2006
  2. kvartal 2002 2. kvartal 2003 2. kvartal 2004 2. kvartal 2005 2. kvartal 2006
Personer i alt 2 977 3 004 3 028 3 058 3 100
Personer med funksjonshemning  438  433  476  471  454
Andel av personer i alt 14,7 14,4 15,7 15,4 14,6
           
Sysselsatte i alt 2 291 2 264 2 256 2 261 2 316
Andel av personer i alt 77,0 75,4 74,5 74,0 74,5
           
Sysselsatte med funksjonshemning  204  184  220  209  208
Andel av funksjonshemmede i alt 46,6 42,5 46,3 44,3 45,8
           
Arbeidsledige i alt 96  116  112  115 85
Andel av personer i alt 3,2 3,9 3,7 3,8 2,7
           
Arbeidsledige med funksjonshemning 13 17 12 17 15
Andel av funksjonshemmede i alt 3,1 3,9 2,4 3,7 3,3
           
Menn i alt 1 512 1 524 1 536 1 551 1 579
Personer med funksjonshemning  203  201  212  213  205
Andel av personer i alt 13,5 13,2 13,8 13,7 13,0
           
Sysselsatte i alt 1 214 1 198 1 188 1 197 1 226
Andel av personer i alt 80,3 78,6 77,3 77,2 77,6
           
Sysselsatte med funksjonshemning 98 89  103  100  103
Andel av funksjonshemmede i alt 48,3 44,6 48,7 47,1 50,1
           
Arbeidsledige i alt 52 68 64 62 46
Andel av personer i alt 3,4 4,4 4,2 4,0 2,9
           
Arbeidsledige med funksjonshemning 8 10 6 10 10
Andel av funksjonshemmede i alt 3,8 4,8 2,7 4,9 4,7
           
Kvinner i alt 1 465 1 480 1 492 1 507 1 531
Personer med funksjonshemning  234  233  263  258  249
Andel av personer i alt 16,0 15,7 17,6 17,1 16,2
           
Sysselsatte i alt 1 077 1 066 1 068 1 064 1 090
Andel av personer i alt 73,5 72,1 71,6 70,6 71,2
           
Sysselsatte med funksjonshemning  106 95  117  109  105
Andel av funksjonshemmede i alt 45,1 40,8 44,4 42,1 42,1
           
Arbeidsledige i alt 44 48 48 53 38
Andel av personer i alt 3,0 3,2 3,2 3,5 2,5
           
Arbeidsledige med funksjonshemning 6 7 6 7 5
Andel av funksjonshemmede i alt 2,4 3,2 2,2 2,7 2,2

Standardtegn i tabeller