Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftundersøkinga. Sesongjusterte månadsvise tal, juli 2008
1 Sysselsetjing og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, tremånadars glidande gjennomsnitt. Absolutte tal i 1000 og arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken.
  Arbeidsstyrken Sysselsette Utførde vekeverk (37,5 timar) Arbeidslause Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken Registrerte arbeidslause1 Registrerte arbeidslause+tiltak1
               
2003              
August 2 378 2 268 1 786 110 4,6 95 111
September 2 381 2 271 1 779 110 4,6 95 112
Oktober 2 387 2 279 1 778 108 4,5 94 111
November 2 378 2 269 1 761 109 4,6 94 111
Desember 2 373 2 263 1 726 109 4,6 95 112
               
2004              
Januar 2 366 2 260 1 720 105 4,5 93 111
Februar 2 368 2 265 1 723 104 4,4 93 112
Mars 2 377 2 274 1 769 102 4,3 91 111
April 2 378 2 274 1 773 104 4,4 92 111
Mai 2 383 2 277 1 772 105 4,4 93 110
Juni 2 383 2 278 1 775 105 4,4 92 109
               
Juli 2 384 2 279 1 771 105 4,4 92 108
August 2 388 2 280 1 777 108 4,5 91 106
September 2 390 2 283 1 764 107 4,5 91 106
Oktober 2 393 2 286 1 763 107 4,5 91 106
November 2 389 2 282 1 772 107 4,5 90 106
Desember 2 388 2 281 1 788 107 4,5 89 105
               
2005              
Januar 2 386 2 277 1 793 109 4,6 89 105
Februar 2 387 2 278 1 807 109 4,6 88 104
Mars 2 387 2 275 1 806 113 4,7 88 102
April 2 391 2 279 1 820 112 4,7 86 102
Mai 2 390 2 280 1 798 110 4,6 85 99
Juni 2 402 2 291 1 791 111 4,6 84 98
               
Juli 2 407 2 290 1 754 116 4,8 83 96
August 2 409 2 294 1 752 114 4,7 81 94
September 2 403 2 291 1 769 112 4,6 81 93
Oktober 2 409 2 298 1 812 111 4,6 82 92
November 2 414 2 304 1 843 110 4,6 78 88
Desember 2 418 2 312 1 840 106 4,4 77 86
               
2006              
Januar 2 422 2 321 1 836 101 4,2 73 84
Februar 2 422 2 325 1 810 97 4,0 70 81
Mars 2 428 2 330 1 805 98 4,0 69 80
April 2 431 2 337 1 807 95 3,9 68 77
Mai 2 435 2 343 1 822 92 3,8 66 75
Juni 2 436 2 350 1 811 86 3,5 64 74
               
Juli 2 438 2 355 1 815 83 3,4 62 72
August 2 443 2 363 1 814 80 3,3 60 70
September 2 448 2 370 1 833 78 3,2 58 68
Oktober 2 450 2 376 1 838 74 3,0 56 66
November 2 456 2 385 1 842 71 2,9 55 65
Desember 2 459 2 389 1 851 70 2,9 53 64
               
2007              
Januar 2 463 2 394 1 859 69 2,8 52 62
Februar 2 469 2 400 1 866 68 2,8 51 61
Mars 2 474 2 407 1 853 68 2,7 49 60
April 2 485 2 418 1 849 66 2,7 48 59
Mai 2 489 2 427 1 857 62 2,5 46 57
Juni 2 492 2 431 1 865 61 2,4 46 56
               
Juli 2 502 2 439 1 863 62 2,5 47 55
August 2 506 2 443 1 861 62 2,5 45 54
September 2 519 2 454 1 876 65 2,6 43 54
Oktober 2 533 2 470 1 904 63 2,5 42 53
November 2 545 2 481 1 892 64 2,5 42 52
Desember 2 552 2 489 1 909 63 2,5 41 51
               
2008              
Januar 2 554 2 492 1 903 62 2,4 42 51
Februar 2 567 2 503 1 928 65 2,5 41 51
Mars 2 574 2 512 1 933 62 2,4 41 51
April 2 578 2 515 1 947 63 2,4 40 51
Mai 2 578 2 515 1 955 63 2,5 40 52
Juni 2 581 2 515 1 937 65 2,5 40 51
               
Juli 2 579 2 517 1 951 62 2,4 40 51
August .. .. .. .. .. 40 51