Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftundersøkinga. Sesongjusterte månadsvise tal, mai 2008
1 Sysselsetjing og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, tremånadars glidande gjennomsnitt. Absolutte tal i 1 000 og arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken
  Arbeidsstyrken Sysselsette Utførde vekeverk (37,5 timar) Arbeidslause Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken Registrerte arbeidslause1 Registrerte arbeidslause+tiltak1
               
2003              
Juni 2 374 2 264 1 757 109 4,6 95 110
               
Juli 2 370 2 263 1 770 107 4,5 92 108
August 2 378 2 267 1 784 110 4,6 95 111
September 2 381 2 271 1 780 110 4,6 95 112
Oktober 2 387 2 279 1 779 108 4,5 94 111
November 2 378 2 269 1 761 109 4,6 94 111
Desember 2 373 2 263 1 726 109 4,6 95 112
               
2004              
Januar 2 366 2 260 1 720 105 4,5 93 111
Februar 2 369 2 265 1 724 104 4,4 93 112
Mars 2 377 2 274 1 769 102 4,3 91 111
April 2 378 2 274 1 771 104 4,4 92 111
Mai 2 383 2 277 1 771 105 4,4 93 110
Juni 2 383 2 278 1 772 105 4,4 91 109
               
Juli 2 384 2 279 1 771 105 4,4 92 108
August 2 388 2 280 1 777 108 4,5 91 106
September 2 390 2 283 1 767 107 4,5 91 106
Oktober 2 393 2 285 1 765 107 4,5 91 106
November 2 389 2 282 1 771 107 4,5 90 106
Desember 2 388 2 282 1 787 107 4,5 89 105
               
2005              
Januar 2 386 2 277 1 792 109 4,6 89 105
Februar 2 385 2 276 1 807 109 4,6 88 104
Mars 2 387 2 275 1 806 113 4,7 88 103
April 2 391 2 279 1 818 112 4,7 86 102
Mai 2 392 2 281 1 797 111 4,6 85 99
Juni 2 402 2 290 1 788 112 4,7 84 98
               
Juli 2 407 2 291 1 755 116 4,8 83 96
August 2 408 2 294 1 754 114 4,7 81 94
September 2 403 2 291 1 774 111 4,6 81 93
Oktober 2 409 2 298 1 813 111 4,6 82 92
November 2 414 2 305 1 841 110 4,6 78 88
Desember 2 419 2 313 1 839 106 4,4 77 86
               
2006              
Januar 2 422 2 321 1 835 101 4,2 73 84
Februar 2 422 2 325 1 809 97 4,0 70 81
Mars 2 428 2 330 1 804 98 4,0 69 80
April 2 431 2 336 1 805 95 3,9 68 77
Mai 2 435 2 343 1 821 92 3,8 66 75
Juni 2 435 2 349 1 808 86 3,5 64 74
               
Juli 2 438 2 355 1 818 83 3,4 62 72
August 2 443 2 363 1 817 79 3,3 60 70
September 2 448 2 370 1 839 77 3,2 58 68
Oktober 2 451 2 377 1 838 74 3,0 56 66
November 2 456 2 385 1 840 71 2,9 55 65
Desember 2 460 2 390 1 849 70 2,9 53 64
               
2007              
Januar 2 463 2 394 1 859 69 2,8 52 62
Februar 2 469 2 400 1 866 69 2,8 51 61
Mars 2 474 2 406 1 852 68 2,7 49 60
April 2 484 2 418 1 847 67 2,7 48 59
Mai 2 488 2 426 1 855 62 2,5 46 56
Juni 2 491 2 430 1 861 62 2,5 46 56
               
Juli 2 501 2 439 1 865 62 2,5 47 56
August 2 505 2 443 1 864 62 2,5 45 54
September 2 520 2 455 1 881 64 2,6 43 53
Oktober 2 534 2 471 1 903 63 2,5 43 53
November 2 545 2 481 1 891 64 2,5 42 52
Desember 2 552 2 490 1 909 63 2,5 42 51
               
2008              
Januar 2 554 2 492 1 904 62 2,4 42 51
Februar 2 566 2 501 1 929 65 2,5 41 51
Mars 2 574 2 512 1 932 62 2,4 41 51
April 2 578 2 515 1 946 63 2,4 40 51
Mai 2 580 2 516 1 953 64 2,5 40 52
Juni .. .. .. .. .. 40 51