Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftundersøkinga. Sesongjusterte månadsvise tal, januar 2008
1 Sysselsetjing og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, tremånadars glidande gjennomsnitt. Absolutte tal i 1000 og arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken.
  Arbeidsstyrken Sysselsette Utførde vekeverk (37,5 timar) Arbeidslause Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken Registrerte arbeidslause1 Registrerte arbeidslause+tiltak1
               
2003              
Februar 2 374 2 273 1 766 101 4,3 88 99
Mars 2 372 2 269 1 756 103 4,3 91 102
April 2 374 2 268 1 744 106 4,5 93 104
Mai 2 374 2 266 1 746 108 4,6 94 107
Juni 2 372 2 261 1 760 110 4,6 95 110
               
Juli 2 370 2 263 1 770 108 4,5 91 108
August 2 378 2 269 1 786 110 4,6 95 111
September 2 381 2 273 1 781 109 4,6 95 112
Oktober 2 386 2 278 1 779 107 4,5 94 111
November 2 377 2 269 1 762 109 4,6 94 111
Desember 2 375 2 265 1 726 110 4,6 95 112
               
2004              
Januar 2 368 2 262 1 720 106 4,5 93 111
Februar 2 368 2 266 1 723 102 4,3 93 112
Mars 2 376 2 274 1 769 102 4,3 91 111
April 2 376 2 273 1 772 103 4,3 92 111
Mai 2 382 2 275 1 772 107 4,5 93 110
Juni 2 381 2 274 1 773 106 4,5 92 109
               
Juli 2 384 2 278 1 773 106 4,4 92 108
August 2 389 2 280 1 779 108 4,5 91 106
September 2 391 2 285 1 769 107 4,5 91 106
Oktober 2 391 2 285 1 764 107 4,5 92 106
November 2 389 2 282 1 770 107 4,5 90 106
Desember 2 390 2 284 1 785 106 4,4 89 105
               
2005              
Januar 2 388 2 280 1 790 109 4,5 89 105
Februar 2 386 2 279 1 800 108 4,5 88 104
Mars 2 388 2 275 1 805 113 4,7 88 102
April 2 391 2 279 1 818 112 4,7 86 102
Mai 2 391 2 279 1 804 112 4,7 85 100
Juni 2 399 2 286 1 788 113 4,7 84 98
               
Juli 2 406 2 288 1 756 118 4,9 83 96
August 2 408 2 293 1 755 115 4,8 81 95
September 2 405 2 293 1 775 111 4,6 81 93
Oktober 2 408 2 298 1 812 111 4,6 82 92
November 2 414 2 305 1 841 109 4,5 78 88
Desember 2 418 2 314 1 838 104 4,3 77 86
               
2006              
Januar 2 424 2 324 1 835 100 4,1 73 84
Februar 2 423 2 328 1 808 95 3,9 70 81
Mars 2 429 2 332 1 805 98 4,0 69 80
April 2 431 2 336 1 802 94 3,9 68 77
Mai 2 434 2 340 1 819 94 3,8 66 76
Juni 2 433 2 346 1 806 87 3,6 65 74
               
Juli 2 437 2 353 1 821 84 3,5 62 72
August 2 443 2 362 1 820 81 3,3 60 70
September 2 450 2 372 1 841 78 3,2 58 68
Oktober 2 451 2 376 1 838 74 3,0 56 66
November 2 456 2 385 1 841 71 2,9 55 65
Desember 2 458 2 390 1 848 69 2,8 53 64
               
2007              
Januar 2 463 2 396 1 855 67 2,7 52 62
Februar 2 470 2 404 1 861 66 2,7 51 61
Mars 2 476 2 409 1 849 67 2,7 49 60
April 2 485 2 419 1 860 66 2,7 48 59
Mai 2 488 2 425 1 868 63 2,5 46 57
Juni 2 491 2 429 1 872 62 2,5 46 56
               
Juli 2 501 2 438 1 862 63 2,5 47 56
August 2 505 2 442 1 860 63 2,5 45 54
September 2 521 2 456 1 878 66 2,6 44 54
Oktober 2 534 2 470 1 899 63 2,5 43 53
November 2 545 2 481 1 887 63 2,5 42 52
Desember 2 548 2 487 1 901 61 2,4 41 51
               
2008              
Januar 2 553 2 493 1 894 59 2,3 41 51
Februar .. .. .. .. .. 41 51