Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftundersøkinga. Sesongjusterte månadsvise tal, mai 2005
1 Sysselsetjing og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, tremånadars glidande gjennomsnitt. Absolutte tal i 1000 og arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken.
  Arbeidsstyrken Sysselsette Utførde vekeverk (37,5 timar) Arbeidslause Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken Registrerte arbeidslause1 Registrerte arbeidslause+tiltak1
               
2000              
Juni 2 349 2 274 1 789 76 3,2 63 74
               
Juli 2 351 2 272 1 803 78 3,3 63 76
August 2 350 2 270 1 798 80 3,4 63 75
September 2 353 2 273 1 802 79 3,4 61 75
Oktober 2 352 2 273 1 806 78 3,3 63 76
November 2 351 2 270 1 793 81 3,4 63 75
Desember 2 354 2 270 1 802 83 3,5 64 75
               
2001              
Januar 2 356 2 272 1 801 84 3,6 62 74
Februar 2 357 2 276 1 811 81 3,4 62 73
Mars 2 365 2 286 1 782 79 3,3 61 73
April 2 362 2 285 1 782 77 3,3 60 71
Mai 2 362 2 279 1 776 82 3,5 60 70
Juni 2 363 2 277 1 792 86 3,6 60 71
               
Juli 2 359 2 273 1 787 86 3,7 61 71
August 2 357 2 273 1 792 84 3,6 62 71
September 2 363 2 276 1 801 87 3,7 63 73
Oktober 2 366 2 276 1 795 90 3,8 64 72
November 2 370 2 283 1 785 87 3,7 69 77
Desember 2 370 2 283 1 777 87 3,7 68 77
               
2002              
Januar 2 375 2 288 1 763 87 3,7 68 78
Februar 2 383 2 291 1 765 92 3,9 68 77
Mars 2 384 2 293 1 766 91 3,8 70 78
April 2 382 2 289 1 778 93 3,9 71 80
Mai 2 384 2 291 1 786 92 3,9 73 82
Juni 2 373 2 285 1 790 89 3,7 75 84
               
Juli 2 376 2 288 1 780 88 3,7 75 86
August 2 376 2 286 1 775 89 3,8 77 86
September 2 377 2 286 1 771 92 3,9 79 88
Oktober 2 372 2 278 1 774 94 4,0 81 90
November 2 372 2 275 1 770 96 4,1 83 92
Desember 2 374 2 276 1 769 98 4,1 82 93
               
2003              
Januar 2 378 2 277 1 774 101 4,2 86 98
Februar 2 375 2 274 1 770 101 4,2 88 99
Mars 2 371 2 269 1 754 102 4,3 90 102
April 2 373 2 267 1 739 106 4,5 93 104
Mai 2 375 2 266 1 742 109 4,6 94 106
Juni 2 373 2 262 1 753 111 4,7 95 110
               
Juli 2 373 2 263 1 765 110 4,6 93 109
August 2 378 2 268 1 777 110 4,6 96 111
September 2 379 2 270 1 777 109 4,6 95 112
Oktober 2 384 2 277 1 779 107 4,5 94 112
November 2 377 2 269 1 771 108 4,5 93 110
Desember 2 376 2 267 1 740 109 4,6 94 111
               
2004              
Januar 2 369 2 265 1 731 104 4,4 92 110
Februar 2 370 2 268 1 726 103 4,3 93 111
Mars 2 376 2 274 1 765 102 4,3 91 110
April 2 376 2 273 1 771 104 4,4 92 110
Mai 2 382 2 275 1 772 107 4,5 93 110
Juni 2 381 2 275 1 769 107 4,5 92 109
               
Juli 2 385 2 278 1 762 107 4,5 94 110
August 2 387 2 279 1 762 108 4,5 92 107
September 2 389 2 282 1 757 107 4,5 92 107
Oktober 2 390 2 283 1 762 107 4,5 91 106
November 2 389 2 283 1 783 106 4,5 89 106
Desember 2 392 2 286 1 802 105 4,4 88 104
               
2005              
Januar 2 389 2 283 1 799 106 4,4 88 104
Februar 2 389 2 282 1 792 107 4,5 87 103
Mars 2 387 2 276 1 788 111 4,7 88 103
April 2 390 2 278 1 804 112 4,7 86 101
Mai 2 388 2 277 1 793 112 4,7 85 99
Juni .. .. .. .. .. 84 98