Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftundersøkelsen. Sesongjusterte månedstall, mai 2003
1 Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 16-74 år. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. Absolutte tall i 1000 og arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken.
  Arbeidsstyrken Sysselsatte Utførte ukeverk (37,5 timer) Arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Registrerte arbeidsledige1 Registrerte arbeidsledige+ tiltak1
               
1998              
Juni 2 324 2 246 1 807 79 3,4 59 75
               
Juli 2 326 2 250 1 803 76 3,3 58 73
August 2 325 2 253 1 810 72 3,1 58 71
September 2 324 2 257 1 814 67 2,9 57 69
Oktober 2 325 2 258 1 820 67 2,9 58 68
November 2 330 2 260 1 822 70 3,0 58 67
Desember 2 329 2 261 1 832 67 2,9 59 66
               
1999              
Januar 2 329 2 262 1 814 67 2,9 58 67
Februar 2 327 2 260 1 804 67 2,9 58 67
Mars 2 326 2 255 1 790 71 3,1 59 66
April 2 321 2 251 1 798 70 3,0 60 68
Mai 2 329 2 257 1 793 71 3,1 55 63
Juni 2 329 2 258 1 795 71 3,0 59 68
               
Juli 2 329 2 256 1 789 73 3,2 62 72
August 2 327 2 250 1 793 77 3,3 62 70
September 2 339 2 252 1 790 87 3,7 61 69
Oktober 2 349 2 261 1 801 88 3,8 61 67
November 2 350 2 265 1 802 84 3,6 61 70
Desember 2 346 2 263 1 797 83 3,5 61 70
               
2000              
Januar 2 349 2 266 1 801 83 3,5 62 71
Februar 2 348 2 264 1 807 85 3,6 62 72
Mars 2 347 2 264 1 808 82 3,5 62 73
April 2 350 2 271 1 804 79 3,4 62 72
Mai2 2 351 2 275 1 806 76 3,2 64 74
Juni 2 347 2 272 1 796 74 3,2 62 74
Juli 2 349 2 271 1 798 79 3,3 62 75
August 2 348 2 268 1 789 80 3,4 62 75
September 2 353 2 273 1 794 80 3,4 62 75
Oktober 2 353 2 274 1 796 78 3,3 62 76
November 2 352 2 269 1 778 82 3,5 63 75
Desember 2 352 2 268 1 779 85 3,6 63 75
               
2001              
Januar 2 354 2 269 1 770 85 3,6 62 73
Februar 2 355 2 275 1 792 80 3,4 61 73
Mars 2 364 2 285 1 804 79 3,3 61 73
April 2 360 2 284 1 812 76 3,2 60 71
Mai 2 359 2 278 1 803 81 3,4 60 70
Juni 2 359 2 275 1 799 84 3,6 60 70
               
Juli 2 356 2 271 1 791 85 3,6 60 71
August 2 357 2 272 1 790 85 3,6 62 71
September 2 366 2 277 1 786 89 3,8 64 73
Oktober 2 370 2 279 1 782 91 3,9 64 72
November 2 375 2 286 1 779 89 3,7 69 77
Desember 2 372 2 285 1 763 87 3,6 68 77
               
2002              
Januar 2 376 2 289 1 764 87 3,6 68 77
Februar 2 379 2 289 1 764 90 3,8 68 77
Mars 2 382 2 291 1 781 90 3,8 70 79
April 2 379 2 288 1 777 92 3,8 72 81
Mai 2 381 2 290 1 782 92 3,8 73 82
Juni 2 371 2 283 1 780 88 3,7 75 84
               
Juli 2 373 2 285 1 781 88 3,7 74 85
August 2 376 2 286 1 779 90 3,8 77 86
September 2 380 2 287 1 775 93 3,9 80 89
Oktober 2 377 2 282 1 771 96 4,0 81 90
November 2 377 2 279 1 771 98 4,1 82 91
Desember 2 374 2 276 1 764 98 4,1 82 93
               
2003              
Januar 2 376 2 277 1 771 100 4,2 86 97
Februar 2 371 2 273 1 766 98 4,1 88 99
Mars 2 368 2 267 1 766 101 4,3 90 102
April 2 370 2 265 1 761 104 4,4 93 105
Mai 2 370 2 262 1 761 108 4,6 94 107
Juni .. .. .. .. .. 95 109

2003 © Statistisk sentralbyrå