Statistisk sentralbyrå


18. Arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn og alder (AKU). 1 000 og prosent

  Årsgjennomsnitt 2010 2011
2009 2010 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
Arbeidsledig Personer I alt   82 94 102 92 85 84 95 85
15-24 år   33 34 43 29 30 32 35 32
25-54 år   43 54 51 56 49 48 52 48
55-74 år   5 6 8 7 5 5 8 5
Menn I alt   49 57 64 52 52 49 53 42
15-24 år   19 20 26 16 19 18 20 17
25-54 år   26 32 34 31 30 28 29 23
55-74 år   4 4 4 5 4 3 4 2
Kvinner I alt   32 37 38 40 33 35 42 43
15-24 år   14 14 17 13 11 14 16 15
25-54 år   17 21 18 25 20 20 22 25
55-74 år   1 2 4 2 2 1 4 3
   
I prosent av
arbeidsstyrken
Personer I alt   3,2 3,6 3,9 3,5 3,3 3,2 3,6 3,2
15-24 år   9,1 9,3 11,5 7,9 8,5 9,0 9,6 8,4
25-54 år   2,5 3,0 2,9 3,2 2,8 2,7 2,9 2,7
55-74 år   1,1 1,3 1,6 1,4 1,1 0,9 1,6 1,0
Menn I alt   3,6 4,1 4,6 3,7 3,8 3,6 3,8 3,0
15-24 år   10,3 10,8 13,5 8,3 10,4 10,1 10,5 8,9
25-54 år   2,8 3,5 3,6 3,3 3,2 3,1 3,1 2,4
55-74 år   1,6 1,6 1,6 1,9 1,4 1,3 1,5 0,9
Kvinner I alt   2,6 3,0 3,1 3,3 2,7 2,8 3,4 3,4
15-24 år   8,0 7,7 9,3 7,5 6,4 8,0 8,7 8,0
25-54 år   2,0 2,6 2,2 3,0 2,4 2,3 2,7 3,0
55-74 år   0,6 1,0 1,6 0,7 0,8 0,5 1,7 1,1