Statistisk sentralbyrå


8 Arbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av alle personer
i hver gruppe

  Årsgjennomsnitt 2009 2010
2009
2010
3. kvartal
4. kvartal
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
    Personer I alt 72,8 71,9 72,6 71,8 71,8 72,5 71,9 71,4
15-19 år 44,3 42,3 44,5 41,8 42,2 44,1 42,7 40,2
20-24 år 73,8 72,8 75,2 69,8 70,5 75,7 72,7 72,4
25-29 år 85,6 83,6 86,5 84,3 83,6 83,1 84,3 83,2
30-39 år 89,8 89,3 89,3 89,3 88,9 89,8 89,5 89,2
40-54 år 87,7 87,2 87,1 87,3 87,7 87,2 87,1 86,8
55-66 år 65,1 64,8 64,9 65,2 64,8 65,4 64,4 64,4
67-74 år 11,1 11,9 10,8 11,8 11,5 12,2 11,8 12,3
Menn I alt 75,6 75,0 75,5 74,6 74,7 75,8 75,0 74,5
15-19 år 41,3 40,4 41,3 40,0 39,8 42,5 40,4 39,0
20-24 år 75,9 75,3 77,2 70,4 72,8 78,6 75,6 74,2
25-29 år 88,4 86,2 89,6 86,5 85,7 86,3 87,1 85,9
30-39 år 92,8 92,7 92,2 92,4 91,7 93,4 92,9 92,9
40-54 år 90,4 89,8 89,8 89,7 90,1 90,0 89,4 89,7
55-66 år 69,7 69,0 69,5 69,7 69,5 69,3 68,9 68,3
67-74 år 14,1 15,7 13,7 14,6 15,4 16,4 15,6 15,4
Kvinner I alt 69,8 68,7 69,7 68,9 68,7 69,1 68,8 68,3
15-19 år 47,5 44,3 47,8 43,7 44,7 45,7 45,1 41,6
20-24 år 71,6 70,2 73,1 69,1 68,1 72,7 69,6 70,6
25-29 år 82,8 80,9 83,2 82,0 81,5 79,9 81,5 80,5
30-39 år 86,7 85,8 86,4 86,0 86,0 86,0 86,1 85,3
40-54 år 85,0 84,5 84,3 84,7 85,1 84,4 84,7 83,7
55-66 år 60,4 60,4 60,3 60,5 59,9 61,4 59,8 60,5
67-74 år 8,4 8,7 8,2 9,4 8,2 8,6 8,4 9,5