Statistisk sentralbyrå


6 Personer 15-74 år, sysselsatte etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke1 og arbeidsledige etter alder og kjønn (AKU). 1000

  Årsgjennomsnitt 2008 2009
20082 2009 3. Kvartal
4. Kvartal
1. Kvartal
2. Kvartal
3. Kvartal
4. Kvartal
Personer 15-74 år I alt 3505 3559 3511 3528 3540 3553 3563 3581
Sysselsatte 2524 2508 2542 2525 2506 2525 2504 2497
Kort deltid 315 316 299 317 324 332 299 308
Lang Deltid 359 358 356 356 353 361 358 360
Heltid 1845 1828 1881 1846 1822 1826 1842 1823
Uoppgitt arbeidstid 5 6 6 5 7 7 6 6
Arbeidsledige 67 82 66 66 79 89 84 75
Personer 15-19 år I alt 317 320 317 319 320 320 320 322
Sysselsatte 139 125 144 132 125 129 126 122
Kort deltid 81 75 72 79 80 81 65 72
Lang Deltid 15 14 20 13 12 15 17 13
Heltid 42 36 52 40 32 32 43 36
Uoppgitt arbeidstid 1 1 0 0 2 1 0 1
Arbeidsledige 19 17 18 16 16 21 17 13
Personer 20-24 år I alt 290 299 291 294 295 298 301 304
Sysselsatte 213 204 217 208 202 209 208 197
Kort deltid 55 59 51 61 62 63 52 59
Lang Deltid 31 28 29 28 26 26 32 26
Heltid 125 117 136 118 113 119 122 112
Uoppgitt arbeidstid 1 1 1 2 1 1 2 0
Arbeidsledige 10 17 10 10 15 19 18 15
Menn 25-54 år I alt 1010 1019 1012 1014 1017 1018 1018 1023
Sysselsatte 904 900 910 906 902 905 896 897
Kort deltid 24 25 26 24 24 28 25 25
Lang Deltid 36 42 35 37 45 43 39 40
Heltid 843 832 847 843 833 833 832 829
Uoppgitt arbeidstid 1 1 2 1 1 1 1 2
Arbeidsledige 19 26 19 20 27 26 26 26
Kvinner 25-54 år I alt 967 976 968 971 974 975 977 978
Sysselsatte 812 815 816 819 820 817 810 813
Kort deltid 83 83 80 82 87 85 82 78
Lang Deltid 197 194 194 197 192 197 190 197
Heltid 531 536 540 539 540 533 536 535
Uoppgitt arbeidstid 1 2 2 1 2 2 2 2
Arbeidsledige 15 17 15 16 15 18 19 16
Menn 55-66 år I alt 328 340 330 332 335 341 343 342
Sysselsatte 229 234 231 232 228 235 235 235
Kort deltid 17 20 19 18 19 21 21 20
Lang Deltid 15 16 16 18 15 15 16 19
Heltid 196 196 196 195 194 198 197 196
Uoppgitt arbeidstid 1 0 1 1 - 1 0 1
Arbeidsledige 3 4 2 3 5 4 4 3
Kvinner 55-66 år I alt 328 333 330 331 332 333 333 334
Sysselsatte 196 200 196 199 198 201 199 200
Kort deltid 40 40 40 40 39 40 40 40
Lang Deltid 56 56 55 56 55 56 56 58
Heltid 99 104 100 103 105 104 104 103
Uoppgitt arbeidstid 0 0 1 0 0 1 - 0
Arbeidsledige 2 1 1 2 1 1 1 1
Personer 67-74 år I alt 264 271 264 267 268 269 271 278
Sysselsatte 30 30 29 29 29 29 29 32
Kort deltid 14 14 13 14 13 13 14 15
Lang Deltid 8 8 7 7 8 8 7 6
Heltid 8 8 9 8 7 7 8 11
Uoppgitt arbeidstid 0 0 0 - 1 0 - 0
Arbeidsledige 0 0 - 0 1 0 - 0