Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

4   Utslipp til luft av NOx, SO2, NH3 og NMVOC 1973-2006*
  SO2 NOX NH3 Syreekvivalenter1 NMVOC
  1000 tonn
1973  156,3  172,6 .. ..  187,4
1974  149,7  169,2 .. ..  178,8
1975  138,3  174,0 .. ..  200,1
1976  146,6  170,4 .. ..  201,6
1977  146,0  184,3 .. ..  206,8
1978  142,5  177,1 .. ..  166,2
1979  144,4  187,1 .. ..  181,9
1980  136,4  180,7 20,1 9,4  172,7
1981  128,0  169,6 .. ..  181,4
1982  110,7  173,9 .. ..  188,5
1983  103,7  178,8 .. ..  201,0
1984 95,8  193,6 .. ..  211,7
1985 98,2  205,1 .. ..  230,6
1986 91,4  219,5 .. ..  249,4
1987 73,1  217,8 20,9 8,2  252,7
1988 67,6  214,1 19,2 7,9  252,2
1989 58,4  213,4 20,7 7,7  273,5
1990 52,5  212,5 20,4 7,5  294,9
1991 44,0  203,5 20,7 7,0  294,5
1992 36,9  202,1 22,0 6,8  323,2
1993 35,1  211,7 22,0 7,0  340,5
1994 34,9  210,4 22,4 7,0  353,5
1995 33,8  212,4 23,2 7,0  367,6
1996 33,2  222,3 23,8 7,3  369,7
1997 30,6  225,1 23,2 7,2  367,0
1998 29,9  224,9 23,2 7,2  360,8
1999 29,2  228,7 23,1 7,2  368,9
2000 27,1  212,4 23,2 6,8  379,0
2001 25,3  209,2 22,7 6,7  389,2
2002 22,9  200,3 22,7 6,4  343,3
2003 23,3  199,2 22,8 6,4  297,7
2004 25,1  199,9 22,9 6,5  265,2
2005* 24,1  196,9 23,0 6,4  221,7
2006* ..  194,5 22,6 ..  196,3
1  Samlet forsurende effekt av SO2, NOx og NH3
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller