Statistisk sentralbyrå

Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall

4   Utslipp til luft av NOx, SO2, NH3 og NMVOC 1973-2003*
  SO2 NOX NH3 Syreekvivalenter1 NMVOC
  1000 tonn
1973  156  183 .. ..  187
1974  149  180 .. ..  179
1975  138  185 .. ..  200
1976  146  181 .. ..  202
1977  146  195 .. ..  207
1978  142  187 .. ..  166
1979  144  197 .. ..  182
1980  136  191 20 10  173
1981  128  181 .. ..  181
1982  110  185 .. ..  189
1983  103  190 .. ..  201
1984 95  204 .. ..  212
1985 98  216 .. ..  231
1986 91  231 .. ..  249
1987 73  230 21 8  253
1988 67  226 19 8  252
1989 58  225 21 8  275
1990 52  224 20 8  294
1991 44  214 21 7  294
1992 36  212 22 7  322
1993 35  221 22 7  338
1994 35  219 22 7  352
1995 33  221 23 7  367
1996 33  230 24 7  371
1997 30  233 23 7  369
1998 30  234 23 7  361
1999 28  237 23 7  368
2000 27  224 23 7  380
2001 25  220 23 7  391
2002* 22  213 22 7  345
2003* ...  220 23 ...  301
1  Samlet forsurende effekt av SO2, NOx og NH3.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller