Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

11   Utførte nemndbehandled aborter, etter paragraf. 1999-2005
År Totalt 2a
Søkers
helse
2b
Sosiale
årsaker
2c
Risiko for
fosterskade
Kombinasjon
2a og 2b
Kombinasjon
2b og 2c
Uoppgitt Annet1
1999  494 36  246  153 25 9 12 13
2000  522 42  280  155 25 1 2 17
2001  506 40  253  157 38 5 5 8
2002  493 50  219  175 40 1 - 8
2003  510 29  229  190 36 8 - 18
2004  530 36  238  202 31 6 4 13
2005  580 63  221  217 51 11 4 13
1  Inneholder også 2d og 2e.

Standardtegn i tabeller