Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

10   Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke. Oslo fordelt på bydeler. 2005
Bydel Utførte
svangerskapsavbrudd
2005
Totalt 2 479
01 Gamle Oslo  220
02 Grunerløkka  234
03 Sagene  154
04 St. Hanshaugen  175
05 Frogner  239
06 Ullern 67
07 Vestre Aker  115
08 Nordre Aker  105
09 Bjerke  109
10 Grorud  100
11 Stovner 74
12 Alna  187
13 Østensjø  134
14 Nordstrand  113
15 Søndre Nordstrand  139
16 Sentrum 19
Uoppgitt  295

Standardtegn i tabeller