Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

9   Svangerskapsavbrudd i prosent av levende fødte, etter kvinnens bostedsfylke. 1980-2005
Bostedsfylke 1980 1983 1986 1989 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hele landet 26,5 27,3 29,5 27,3 25,2 24,2 23,5 23,4 24,1 24,2 24,7 24,5 24,5 24,6 24,7 24,6
Østfold 27,6 30,4 33,5 28,7 24,9 25,3 25,5 25,8 26,6 25,4 26,9 26,8 25,8 29,8 28,8 29,2
Akershus 30,1 31,0 32,0 29,1 26,0 25,4 20,6 23,1 24,9 25,7 25,5 25,4 23,9 24,7 24,9 25,8
Oslo 44,0 50,3 52,0 49,8 44,3 40,0 35,3 33,4 33,7 34,6 33,6 30,6 30,1 28,9 28,5 27,6
Hedmark 35,1 31,7 32,9 29,6 28,5 27,7 24,2 28,4 28,0 26,9 26,3 28,6 29,0 27,8 26,9 28,7
Oppland 31,2 30,1 30,0 30,4 24,7 26,7 28,8 24,9 24,6 27,2 27,1 26,5 25,6 26,4 28,2 27,7
Buskerud 29,0 27,8 32,0 27,9 28,4 24,8 24,3 23,0 25,9 23,7 27,6 25,0 24,2 24,0 23,9 26,7
Vestfold 28,2 29,6 26,4 26,4 26,1 25,1 23,2 25,5 26,8 26,1 25,5 26,5 30,4 28,1 28,2 28,2
Telemark 25,8 24,8 28,1 24,2 22,9 24,3 23,1 24,1 24,8 28,0 25,7 25,7 27,1 28,9 27,5 28,1
Aust-Agder 18,3 18,3 17,7 19,7 18,9 19,5 15,5 17,0 18,4 17,4 17,8 17,7 19,3 22,7 20,9 22,6
Vest-Agder 15,5 16,0 16,6 15,5 13,8 15,3 15,5 16,0 17,7 16,6 18,0 17,7 16,0 19,0 17,8 18,9
Rogaland 13,9 15,4 17,6 16,9 15,1 15,3 15,2 15,3 15,7 14,8 17,0 17,4 17,3 15,8 17,3 16,6
Hordaland 19,4 20,7 23,4 21,2 19,4 17,7 18,4 18,6 19,3 20,6 19,6 20,2 19,9 19,8 19,8 19,1
Sogn og Fjordane 18,8 19,0 17,9 16,9 15,3 15,7 16,9 15,2 15,6 16,7 16,0 16,8 18,1 16,7 19,5 16,5
Møre og Romsdal 19,9 18,5 22,4 18,2 19,3 18,1 17,3 17,6 17,1 17,4 17,9 17,9 18,3 18,1 18,7 20,0
Sør-Trøndelag 27,7 29,9 32,6 28,5 23,2 23,1 21,7 23,2 21,3 25,0 26,2 24,8 25,9 27,8 27,5 26,0
Nord-Trøndelag 17,5 20,0 21,8 20,3 22,7 19,4 19,1 18,4 21,8 21,2 19,2 19,2 22,3 21,3 21,8 25,7
Nordland 31,4 27,3 28,8 26,7 26,5 26,0 26,0 25,8 25,9 25,5 28,8 28,5 27,0 26,9 28,5 24,6
Troms 27,8 29,5 32,5 30,7 29,7 26,3 28,8 27,4 27,2 28,6 29,9 31,9 32,5 32,9 32,5 32,0
Finnmark 34,6 32,2 34,2 28,8 24,5 26,8 30,5 27,4 30,7 29,0 32,0 32,4 29,6 34,3 34,9 35,6

Standardtegn i tabeller