Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

8   Utførte aborter til og med 9. uke med bruk av abortfremkallende stoff. 2000-2005
År Alle utførte
aborter t.o.m. uke 9
Herav med abortfremkallende midler
Kun bruk av
abortfremkallende stoff
Komb. av
abortfremkallende
stoff og vakuum
Andre
kombinasjoner
I alt
2000 11 569 1 917 1 075  349 3 341
2001 11 147 2 442 1 884  292 4 618
2002 10 952 3 162 1 737  425 5 324
2003 11 329 4 453 1 587  214 6 254
2004 11 593 5 063 1 661 11 6 735
2005 11 545 5 259 1 921 19 7 199

Standardtegn i tabeller