Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

6   Utførte svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse. 2005
Svangerskapets varighet Svangerskapsavbrudd
utført
Selvbestemt Avgjort i
primærnemd
Avgjort i
klagenemd
Totalt 13 989 13 409  572 8
 4 uker  132  132 - -
 5 "  881  881 - -
 6 " 3 105 3 105 - -
 7 " 3 325 3 325 - -
 8 " 2 683 2 681 2 -
 9 " 1 419 1 417 2 -
10 "  937  936 1 -
11 "  554  552 2 -
12 "  337  292 45 -
13 "  114 6  108 -
14 " 99 3 96 -
15 " 55 - 55 -
16 " 51 - 50 1
17 " 34 - 31 3
18 " 75 - 74 1
19 " 38 - 38 -
20 " 27 - 24 3
21 " 16 - 16 -
22 " 4 - 4 -
23 " - - - -
24- " 9 - 9 -
Uoppgitt 94 79 15 -

Standardtegn i tabeller