Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

4   Utførte svangerskapsavbrudd blant tenåringer (-19 år), etter bostedsfylke. 1999-2005
Bostedsfylke 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000
Hele landet 2 454,00 18,96 2 599,00 20,06 2 450,00 18,83 2 225,00 16,93 2 202,00 16,38 2 171,00 15,67 2 211 15,44
Østfold  123,00 17,35  145,00 20,55  130,00 18,51  115,00 16,24  106,00 14,60  115,00 15,37  130 16,71
Akershus  245,00 18,73  257,00 19,58  230,00 17,35  219,00 16,15  221,00 15,69  214,00 14,42  227 14,46
Oslo  304,00 28,64  284,00 26,42  258,00 23,68  210,00 18,83  241,00 20,89  232,00 19,25  246 19,42
Hedmark 95,00 18,29  105,00 20,19 88,00 16,86 83,00 15,81 97,00 18,15 82,00 14,96 87 15,49
Oppland  107,00 20,91  105,00 20,69  100,00 19,94 87,00 17,24 92,00 17,97 82,00 15,68 90 16,64
Buskerud  108,00 16,38  136,00 20,28  118,00 17,45 90,00 13,14 91,00 12,96  105,00 14,56  109 14,71
Vestfold  124,00 20,00  135,00 21,64  107,00 16,94  101,00 15,60  107,00 15,86  110,00 15,69  117 16,19
Telemark  104,00 21,34 93,00 19,20 99,00 20,35 91,00 18,50 91,00 18,06 91,00 17,61 85 16,06
Aust-Agder 48,00 14,30 39,00 11,60 55,00 16,39 46,00 13,68 52,00 15,33 47,00 13,76 54 15,59
Vest-Agder 72,00 14,14 80,00 15,89 68,00 13,72 57,00 11,45 62,00 12,15 62,00 11,85 62 11,42
Rogaland  145,00 11,80  197,00 16,02  189,00 15,17  159,00 12,66  156,00 12,21  163,00 12,45  167 12,43
Hordaland  228,00 17,37  239,00 18,22  211,00 15,99  230,00 17,37  201,00 14,86  193,00 13,84  191 13,22
Sogn og Fjordane 60,00 16,67 67,00 18,75 57,00 16,15 58,00 16,53 51,00 14,41 44,00 12,26 46 12,62
Møre og Romsdal  135,00 16,93  129,00 16,29  128,00 16,30  114,00 14,63  106,00 13,61  113,00 14,34  100 12,49
Sør-Trøndelag  116,00 15,57  152,00 20,44  151,00 20,06  128,00 16,70  132,00 16,77  131,00 15,95  106 12,41
Nord-Trøndelag 86,00 20,98 71,00 17,10 74,00 17,60 75,00 17,95 54,00 12,88 63,00 14,77 80 18,47
Nordland  165,00 22,57  175,00 24,13  191,00 26,53  171,00 23,75  168,00 22,93  160,00 21,35  143 18,61
Troms  114,00 26,14  113,00 25,96  124,00 28,45  122,00 27,54  101,00 22,24  102,00 21,99  104 21,69
Finnmark 73,00 35,64 72,00 34,46 69,00 32,34 69,00 31,92 67,00 30,50 61,00 26,93 61 26,16

Standardtegn i tabeller