Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

1   Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens alder. 1979-2005
År Svangerskapsavbrudd
utført
Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alder
15-191 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Samlet
aborttall3
1979   14 456 24,2 23,2 18,0 15,2 12,2 7,4 1,0  506,0
1980   13 531 22,5 22,1 16,2 13,7 11,4 6,8 0,8  468,0
1981   13 845 23,2 21,8 17,1 14,1 11,3 6,2 0,9  473,0
1982   13 496 21,0 22,1 15,6 13,9 11,7 6,0 0,8  456,0
1983   13 646 20,8 23,1 16,2 13,8 10,7 5,9 0,8  456,0
1984   14 070 21,0 24,4 17,0 13,7 10,7 5,5 0,6  465,0
1985   14 599 21,7 26,1 18,1 13,8 10,3 4,6 0,8  477,0
1986   15 474 23,0 27,5 19,4 14,1 10,4 4,9 0,6  499,0
1987   15 422 22,1 29,0 18,3 14,2 10,1 4,6 0,5  494,0
1988   15 852 22,5 29,0 20,9 14,1 9,8 4,3 0,5  506,0
1989   16 208 21,6 30,2 21,8 14,8 10,2 4,0 0,6  516,0
1990   15 551 20,1 28,6 22,0 14,3 10,0 3,6 0,5  496,0
1991   15 528 19,0 28,9 22,2 15,0 9,8 3,5 0,5  495,0
1992   15 164 18,9 27,7 21,8 14,5 9,8 3,7 0,4  484,0
1993   14 909 18,7 26,5 21,2 15,2 9,7 3,7 0,4  477,0
19942 14 533 17,7 25,6 20,9 15,7 9,7 3,5 0,3  467,0
19952 13 762 18,0 23,9 19,5 14,5 8,9 3,6 0,4  444,0
1996   14 311 18,4 25,5 20,4 15,1 9,2 3,2 0,4  466,0
1997   13 985 19,0 24,7 19,3 14,9 9,5 3,5 0,3  461,0
1998   14 028 18,7 25,8 19,2 15,1 9,6 3,3 0,3  465,0
1999   14 279 19,0 26,5 19,6 15,6 10,2 3,8 0,2  475,0
2000   14 655 20,1 28,0 20,1 15,2 10,8 3,6 0,3  491,0
2001   13 887 18,8 26,3 19,2 14,8 10,2 3,7 0,3  466,5
2002   13 557 16,9 26,8 19,1 14,4 9,8 3,6 0,3  455,0
2003   13 888 16,4 26,9 19,5 15,2 10,8 4,0 0,3  466,0
2004   14 071 15,7 27,3 19,4 15,9 11,4 4,1 0,3  470,9
2005   13 989 15,4 27,4 20,5 15,1 11,0 4,0 0,3  468,2
1  Svangerskapsavbrudd blant kvinner i alder under 20 år per 1 000 kvinner 15-19 år.
2  For 1994 og 1995 finnes bare tall for svangerskapsavbrudd etter kvinnens fødselsår. Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i 5- års aldersgrupper er derfor beregnet ved interpolasjon mellom fødselsår.
3  Det antall aborter, som 1 000 kvinner ville ha fått utført, dersom de levde til de var 50 år, beregnet ut fra de aldersspesifikke abortrater i observasjonsåret.

Standardtegn i tabeller