Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

7   Utførte svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse. 2003
Svangerskapets varighet Svangerskapsavbrudd
utført
Selvbestemt Avgjort i
primærnemd
Avgjort i
klagenemd
Totalt 13 888 13 378  504 6
 4 uker  108  108 - -
 5 '  773  773 - -
 6 ' 2 655 2 655 - -
 7 ' 3 299 3 298 1 -
 8 ' 2 928 2 928 - -
 9 ' 1 566 1 566 - -
10 ' 1 093 1 090 3 -
11 '  596  595 1 -
12 '  284  244 40 -
13 '  106 6  100 -
14 ' 92 1 91 -
15 ' 43 - 43 -
16 ' 40 - 40 -
17 ' 56 - 53 3
18 ' 60 - 60 -
19 ' 35 - 34 1
20 ' 18 - 16 2
21 ' 12 - 12 -
22 ' 3 - 3 -
23 ' 1 - 1 -
24 ' 1 - 1 -
Uoppgitt  119  114 5 -

Standardtegn i tabeller