Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

5   Utførte nemdbehandlede aborter, etter paragraf. 1999-2003
Totalt 2a Søkers
helse
2b Sosiale
årsaker
2c Risiko
for fosterskade
Kombinasjon
2a og 2b
Kombinasjon
2b og 2c
Uoppgitt Annet1
1999 494 36 246 153 25 9 12 13
2000 522 42 280 155 25 1 2 17
2001 506 40 253 157 38 5 5 8
2002 493 50 219 175 40 1 - 8
2003 510 29 229 190 36 8 - 18
1  Inneholder også 2d og 2e.

Standardtegn i tabeller