Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

10   Utførte aborter til og med 9. uke med bruk av abortfremkallende stoff. 2000-2003
  Alle utførte aborter
t.o.m. uke 9
Av dette med abortfremkallende midler Andre
kombinasjoner
I alt
  Kun bruk av
abortfremkallende
stoff
Kombinasjon av
abortfremkallende stoff
og vakuum
2000 11 569 1 917 1 075  349     3 341
2001 11 147 2 442 1 884  292 4 618
2002 10 952 3 162 1 737  425 5 324
2003 11 288 4 427 1 587  117 6 131

Standardtegn i tabeller