Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

7   Utførte svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse. 2003
Svangerskapets varighet Svangerskapsavbrudd
utført
Selvbestemt Avgjort i
primærnemd
Avgjort i
klagenemd
Totalt 13 836 13 334  496 6  
 4 uker  108  108 - -  
 5 '  770  770 - -  
 6 ' 2 642 2 642 - -  
 7 ' 3 285 3 284 1 -  
 8 ' 2 919 2 919 - -  
 9 ' 1 564 1 564 - -  
10 ' 1 092 1 089 3 -  
11 '  595  594 1 -  
12 '  282  243 39 -  
13 '  105 6 99 -  
14 ' 90 1 89 -  
15 ' 42 - 42 -  
16 ' 39 - 39 -  
17 ' 56 - 53 3  
18 ' 59 - 59 -  
19 ' 34 - 33 1  
20 ' 18 - 16 2  
21 ' 12 - 12 -  
22 ' 3 - 3 -  
23 ' 1 - 1 -  
24 ' 1 - 1 -  
Uoppgitt  119  114 5 -  

Standardtegn i tabeller